8 Temmuz 2011

Allah İçin Vermek
"Bu din Zatım için seçip razı olduğum dindir. Ona ancak cömertlik ve güzel ahlâk yakışır. Müslüman olarak yaşadığınız müddetçe onu, bu iki hasletle yüceltiniz."
Hz. Muhammed (S.A.V)


İnfak ve sadaka en geniş manasıyla "Allah'ın hoşnutluğunu elde etme niyetiyle insanın kendi servetinden harcama yapması, muhtaçlara ayni ve nakdi yardımda bulunması" demektir.Bu bakımdan infak, farz olan zekâtı ve gönüllü olarak yapılan her çeşit hayrı içine alır. Allah rızası için yapılan, İslam'a ve Müslümanlara yardım ve fayda sağlayan her türlü harcama ve tasarruf; ülkenin savunması, hac hizmetleri, yoksulların desteklenmesi, okul, kütüphane, cami, yol, köprü, çeşme, bakımevleri gibi hayır kurumlarının tesisi, hatta tabiatın korunup geliştirilmesine kadar her türlü gayret, Allah yolunda yapılan infak olarak kabul edilir.
"Allah İçin Vermek" kitabında, teorik ve pratik olarak infak, sadaka ve cömertlik konuları ele alınıyor. Medeniyetimizin tam bir infak ve yardımlaşma medeniyeti olduğu vurgulanırken, dünya medeniyetleri içinde vermeye bu derece teşvik eden ve onu bu kadar sağlam esaslar çerçevesinde organize eden ikinci bir medeniyet ve din olmadığına dikkat çekiliyor.Allah yolunda verme ahlâkını, toplum blokları arasındaki irtibat ve beraberliği sağlayan bir köprüyü ve hakkı hep üstün kılmak için gereken çok önemli bir dinamik, infak ve sadaka mevzuunu gündemimize taşıyan "Allah İçin Vermek" Faruk Çetin imzası taşıyor.

Faruk ÇETİN

Hiç yorum yok:

Gelibolu'm