28 Ocak 2011

İslam'ın Işığında Etkinliği-Cuma Gününün Önemi-Devam ediyor
humeyraninyeri.blogspot.com


gulaycebilgidunyam.blogspot.com


gelibolu17.blogspot.com


tarafından hazırlanmış olan "İSLAM'IN IŞIĞINDA" isimli etkinliğimiz başladı arkadaşlar.
Hayırlı cumalar dileyerek gelen yazılarımızı paylaşmaya başlıyorum...


Etkinliğimiz devam ediyor arkadaşlar...


Dokuzuncu yazımız sevgili Gönülüniversitesi'nden geldi.Kendisine teşekkür ediyoruz...


İki dua vardır ki, asla ve asla ret olmaz

Dua eden ile Allah arasında, perde olmaz
Zulüm gören kişinin duası, hiç ret olmaz
Müminin gıyabında yapılan dua, ret olmaz


Günlerden bugün Cuma, Cumanız mübarek olsun
Allah’ın selamı ve rahmeti, üzerinize olsun
Gününüz aydın, işleriniz hep, yolunda olsun
Hasta olan kardeşlerimize, bu dua şifa olsun

Kısmetiniz bol, bereketli olsun
Geceniz gündüz gibi, aydınlık olsun
Yolunuz açık, gönlünüz nur olsun
Her gününüz bol, bereketli şen olsun


Melekler daima, duacınız olsun
Yüreğiniz ferah, İlhamınız bol olsun
Sevgili peygamberimiz, şefaatçiniz olsun
Cennetin sekiz kapısı, nasibiniz olsun


Sıkıntı çekenlerin, sıkıntıları yok olsun
Borçlu olanların, borçları hep eda olsun
Küs olanların, her birinin barışması olsun
Allah’ın selamı ve Cumanız mübarek olsun
Sitesindeki,diğer yazıları için lütfen TIKLAYINIZ
Sekizinci yazımız sevgili Gülayce'den geldi.Kendisine teşekkür ediyoruz...


HADİS-İ ŞERİFLER İLE CUMA GÜNÜ


Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.)


[İmam-ı Gazali]


Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.


[Taberani]


Allahü teâlâ, bugünden itibaren kıyamete kadar size Cumayı farz kıldı. Adil veya zalim bir imam, başkan zamanında küçümseyerek veya inkâr ederek Cumayı terk edenin iki yakası bir araya gelmesin! Böyle bir kimse tevbe etmezse, onun namazı, zekatı, haccı, orucu ve hiçbir ibadeti kabul olmaz.


[İbni Mace]


Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları af olur ve her adımı için sevap verilir.


[Riyadun-nasıhin]


Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.


[İbni Sünni]


Cuma günlerinde bir an vardır ki, müminin o anda ettiği dua red olmaz


[Riyadun-nasıhin]


Günlerin en kıymetlisi Cumadır. Cuma günü, bayram günlerinden ve aşure gününden daha kıymetlidir. Cuma, dünyada ve Cennette müminlerin bayramıdır.


[Riyadun-nasıhin]


Allah indinde günlerin seyyidi Cumadır. O, kurban ve Ramazan bayramı gününden de kıymetlidir.


[Buhari]


Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır.


[Deylemi]Sitesindeki diğer yazıları için lütfen TIKLAYINIZ

Yedinci yazımız sevgili Nasibim'den geldi.Kendisine teşekkür ediyoruz.Cennette her cuma günü


Allah (celle celâluhu) indindeki zaman başka, öbür âlemde başka, bizim küçük âlemimizdeki minyatür zamanda ise daha başkadır Allah indinde zaman, bazen milyarlarca sene olabilir Cennette Cuma Günü Nasıl Yaşanacak?


Şöyle ki Cenab-ı Hak, gökleri ve yeri altı günde yarattığını ifade etmektedir Bunu bizim günlerimiz içinde pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günü şeklinde mütalaa etmek doğru değildir Aslında göklerin ve yerin yaratılışıyla alakalı zaman, çok değişik bir zamandır Kamerin ve güneşin takvimciliği altında gördüğümüz zaman ise ondan farklı bir zamandır Bu, küçük zaman, saatin akrebine karşı sâniyesi ve âşiresinin gösterdiği zaman gibi bir şeydir Allah, bir taraftan makro âlem ve bütün kevn ü mekânın döndüğüne delalet etsin diye ve diğer taraftan da aylarımızı günlerimizi işaretlesin diye kameri takvimci yapmış ve ayrı bir zaman vaz etmiştir Biz, işte bu küçük zamanla, büyük zaman hakkında bir kanaate sahip oluruz Bu mana ile de zamana izafi diyoruz Kur'an, kameri ve onun gününü anlatırken aynı zamanda "Allah indinde öyle bir zaman vardır ki, sizin senelerinizle günü bin sene" (Bkz: Secde, 32/5), öyle bir zaman da vardır ki "Elli bin sene" (Bkz: Meâric, 70/4) olduğunu söyler ve zamandaki farklılığa dikkat çeker Bunu daha da ileriye götürebiliriz "Allah indinde öyle bir zaman da vardır ki bir milyon, öyle bir zaman da vardır ki bir milyar sen" demek mümkün olur Şimdi bir milyarlık sene içinde bir hafta düşünelim Onun günü bir milyardır ve bizim küçük âlemimize karşı durmaktadır Bizim küçük âlemimiz sâniye veya âşire saymakta, o ise saatin akrebi veya günü ve ayı gösteren ibre gibi ayda bir defa atmaktadır Evet, işte o böyle uzun ömürlü bir zamandır Bu itibarla cennetteki cuma da böyle izafi bir cuma olabilir Yani orada bir hafta geçirdiğimiz zaman belki yedi milyar sene geçirmiş oluruz Böyle bir günün olmasını ifade eden hadisler de vardır Ben bunları bir fikir vermek için anlattım ve oradaki zamanın sınırı mevzuunda kati bir şey söylemiş olmamak için de pek çok ihtimal arz ettim Cennette her cuma günü Cenab-ı Hak cemal-i bâ kemaliyle mütecelli olacak ve herkes cennet zevkleri üstünde Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede edecektir Bu mesele değişik hadislerde bu şekilde anlatılmaktadır Mü'minler evlerine, haymelerine geldiklerinde simaları çok nuraniyet kesbetmiş ve değişmiş olarak dönecekler de zevceleri onları, onlar da zevcelerini tanımayacaklardı Çünkü herkes Cemalullah'ı müşahede edecek ve bu iş de cuma günü vuku bulacaktır Cuma günü çok hayırlı bir zaman dilimidir O ister sâniye hesabı süratli dönen günler içinde olsun, isterse ömr-ü beşer, tabakat-ı beşer veyahut ömr-ü kâinatı gösterir başka bir keyfiyette tecelli etsin yine cuma, cumadır İşte o cumada Allah rahmeti ve refetiyle cemalini gösterdiğinde mü'minler bütünüyle cennet nimetlerini unutacaklardır Bir hak dostuna, büyük mürşid ve mübelliğine Allah'ın söylettiği gibi, "Cennetin lezzetlerle dolu bin senelik hayatı bir saat rüyet-i cemaline mukabil gelmez" Ki bu hakikati, Aliyyü'l-Kârî, "Allah'ı gördükleri zaman cenneti bütün nimetleriyle unuturlar" ifadeleriyle anlatmaktadır Cenab-ı Hak cemal-i bâ kemâlini bize göstersin ve bizleri cennet ve cemaliyle şerefyâb eylesin MFethullah Gulen


Sitesindeki diğer yazıları için lütfen TIKLAYINIZAltıncı yazımız sevgili Gülayce'den geliyor.Kendisine teşekkür ediyoruz...

CUMA İLAHİSİCuma günü evde kalma,


Dünyanın işine dalma,


Sevabı çok, mahrum olma,


Bu mubarek Cuma günü.
Perşembeden işi bitir.


Tevhide tesbihe otur.


Durmadan selavat getir.


Bu mubarek Cuma günü.
Gökten melekler dökülür.


Nurdan direkler dikilir.


Şeytanın beli bükülür.


Bu mubarek Cuma günü.


.
Müminlere o gün sefa,


Hafta da gelir bir defa,


Günahlar uğrar affa,


Bu mubarek Cuma günü.
Kur’an dinlerken konuşma,


Gıybet etmeye çalışma,


Düşmanına dahi küsme,


Bu mubarek Cuma günü.
Büyüklere hürmet .et.


Yetimlere merhamet et.


Komşuları ziyaret et.


Bu mubarek Cuma günü.
Ellerin varmasın işe,


Geçirme ömrünü boşa,


Çal başını taştan taşa,


Bu mubarek Cuma günü.
Gökten sancağımız iner.


Altında melekler döner.


Resul ümmetini bilir,


Bu mubarek Cuma günü.


Sitesindeki diğer yazıları için lütfen TIKLAYINIZ

Beşinci yazımız sevgili  GüLüm'Se den geliyor kendisine teşekkür ediyoruz.
Peygamber Efendimiz sav şöyle buyurmuştur:

"Cennette Allahın mübarek cemalini görecekler gruplara ayrılır. 


-Birinci grup her Cum'a görecek olanlardır. Bunlar reşit yaşından itibaren (gençliğinden başlayıp son nefesine kadar) şeriat-i garraya, sünneti seniyyeye göre yaşayanlardır. 


-İkinci grup, ayda bir görecek olanlardır. Bunlar günah işleyipte Allahın rahmet etmesinden dolayı affdilenler müminlerdir. 


-Üçüncü grup yılda bir görecek olanlardır. Bunlar gaflet içinde yaşayan günahkar Müslüman olup cehennemde cezasını çekip daha sonra cennete girecek olanlardır. 


-Dördüncü grup ise Allahın cemalini bir defa görecek, ondan sonra ebediyyen göremeyecektir. Bunlar da, iman ettikleri halde ibadet yapmayan, dini yaşamayan Müslümanlardır. 


-Beşinci grup ise Allahın cemalini ebediyyen hiç göremeyecektir. Bunlar Mûtezile Taifesidir. Çünkü bunlar En'am Sûrsinin 103. ayetine dayanarak, Allah'ın cemalinin hiç bir yerde, hiç bir zamanda, hiç bir şekilde gözle görülmeyeceiğine inanırlar. Bundan ötürü, hiç görmeyerek cezalandırırlar. Halbuki Kıyame suresinin 8. ayetinde "Rablerine bakcaklardır" ifadesi, cennette müminlerin Allahın göreceğinin işaretidir."

"Cenab-ı Allah cc, Cum'a günü hürmetine, Ben-i Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları adedince Müslümanları bağışlayarak cehennemden çıkarıp cennete dahil edecektir"

"Kıyamet Cum'a günü akşam vakitlerinde kopacaktırSitesindeki diğer yazıları için lütfen TIKLAYINIZ

Dördüncü yazımızda sevgili AHSENHATİCE den geldi.kendisine çok teşekkür ediyoruz.CUMA GÜNÜNDE DUAEbu Hureyre -radıyallahu anh-dan rivayet olunduğuna göre Resul-i


Ekrem(S.AV)EfendimizHazretleri buyurmuşlardır ki:

''Cuma gününde bir saat vardır.Allah'ın kullarından bir müslim namazda ve kıyamda iken Allah
Teala'dan niyaz ile birşey isteyip duası o saate tesadüf ederse Allah Teala Hazretleri o kimsenin
dileğini verir.'' Böyle buyurduktan sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu.


Cuma gününün içindeki saat , küçük parmağına nisbetle parmağın ufak ucu ne kadar ise,güne
nisbetle o kadar az bir müddetdir ki o saat içinde her halde dua müstecab olur demektir.


Kaynak:Erkam yayınları Dualar ve Zikirler


Bu mübarek günde dua ve zikirlerimizi dahada çoğaltalım ,birbirimiz içinde dua edelim


Sevgi ve muhabbetlerimle.......


Sitesindeki diğer yazıları için lütfen TIKLAYINIZ
Üçüncü yazımızda sevgili AHSEN58 den geldi.kendisine teşekkür ediyoruz...Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim herhangi bir özrü olmadan üç cuma namazını kılmazsa, Allah onun kalbini mühürler.” Hadisin diğer rivayetinde:

“Bu kimse, İslam’ı arkasına atmıştır”2 buyrulmuştur.


Bir adam, İbnu Abbas’a gelerek, cuma ve cemaate hiç katılmadan vefat eden kimsenin durumundan sordu.


İbn Abbas ona: “O, cehennemdedir.” diye cevap verdi. Adam, bu soruyu bir ay boyunca çeşitli defalar tekrar edip soruyordu. Her defasında İbnu Abbas, ona aynı cevabı vererek: “O, cehennemdedir” diyordu.


Cuma namazı, iki veya üç fersahlık mesafeden gelinerek eda edilir. Köyde yaşayıp da, sabah erken evinden çıkarak Cuma namazına yetişen ve akşam da evine dönebilen kimselerin, şehre gelip cuma namazını kılmaları müstehaptır.


Cuma namazı beş kişiden düşer. Bunlar: Çocuk, köle, kadın, yolcu ve hastalardır.3 Bunlardan kim, cuma namazını kılarsa, bu onun için kafi olup, o vaktin farzını eda etmiş olur.

Hadiste şöyle buyrulmuştur: “Ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlara cuma günü verilmiştir. Fakat onlar, ihtilaf ederek onu bıraktılar. Allah rahmetiyle bizi, bu konuda hidayete erdirdi ve o günü bu ümmete verdi. Onu, müminler için bir bayram yaptı. Bugüne ilk sahip çıkan müslümanlardır. Ehli kitap ise, bu konuda onlara tabidirler.”4


Enes b. Malik’in rivayet ettiği hadiste, Hz. Peygamber (s.a.v), şöyle buyurmuştur: “Bana Cebrail (a.s) geldi. Avucunda beyaz bir ayna vardı. Bana:


-Bu, cuma namazıdır, Rabbin onu, sana ve senden sonra ümmetine bayram olsun diye, farz kılmıştır, dedi. Ben:

-Bu günde bizim için ne vardır? diye sordum. Şöyle dedi.


-O günde, pek hayırlı bir vakit vardır. Kim o zaman içerisinde, kendisi için nasip edilen bir hayrı isterse, Allah onu kendisine verir. Ama istediği şey, kendisi için takdir edilmemişse, Allah, ondan daha büyük bir nimeti kendisi için ahirete saklar. Kul kendisi için takdir edilmiş olan bir kötülükten Allah’a sığınırsa, Allah onu, ondan daha büyüğünden muhafaza buyurur. Cuma günü, meleklerin yanında günlerin en kıymetlisidir. Biz onu, ahirette yevmü’l-mezîd/ikramı çok olan gün diye anarız.


Rasulullah (s.a.v) buyurur ki: Cebrail’e: O güne niçin yevmü’l-mezid denir? diye sordum. Şöyle dedi: “Çünkü Azîz ve Celîl olan Rabbin, cennette beyaz misk ile donatılmış bir vadi hazırlamıştır. Cuma günü olduğunda, İlliyyînden Kürsü makamına iner.” Hadisin sonu şöyle bitmektedir:


“Yüce Allah, Cuma günü müminler için tecelli buyurur, onlar Allah’ın cemaline nazar ederler.”52 Müslim, Cuma, 855; Mesacid, 42; Ebu Davud, Salat, 210, 211;

Tirmizî, Salat, 359; Nesaî, Cuma, 2.3 Bkz: Ebu Davud, Salat, 215.


4 Buhari, Cuma, 1; Muslim, Cuma, 856.5 Tabarani, el-Evsat, No: 2105. (Hadis biraz daha uzuncadır.);

Ebu Ya’la, Müsned, No: 4228; Şafii, Müsned, No. 374; İbnu Ebi Şeybe,


Musannef, II, 58; Heysemi, Mecmau’z Zevaid, II, 164.


Hayırlı Cumalar


Allah(c.c.)emanet olun

Sitesindeki diğer yazıları için lütfen TIKLAYINIZ
İkinci yazımız sevgili USTA28 den geldi,kendisine teşekkür ediyoruz...Cumanın bereketi üzerinize olsun

Gönlünüze feyz, içinize ferahlık huzur dolsun


bu güzel saatlerede insanlık yeniden doğsun,


Selamlarınız selam, kelamlarınız kelam bulsun


Cuma günlerin özüdür,


Dua kalbin gözüdür,


Yaşlar gözün sözüdür,


Bizi güzelliklerinle donat yarabbi.


Vakit geçmez genişler,


Ömür biter başlar gidişler,


İçten içe insanız var serzenişler,


Bizi Affınla yargıla yarabbi


Cuma, müminlerin bayramıdır.


Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir.


Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır.


Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak


İbadetle geçirmeye çalışmalıdır!

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:


(Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.) [İmam-ı Gazali]


(Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur.) [Ramüz]


(Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır.) [Deylemi]


(Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır.)


(Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, kıyamete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir.)


(Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.) [Taberani]


(Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.) [Tergib]


(Cuma namazı kılmak; köle, kadın, çocuk, hasta hariç, her müslümana farzdır.) [Ebu Davud, Hakim]


(Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp,Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları af olur ve her adımı için sevap verilir.)


(Özürsüz üç Cumayı kılmayanın kalbi mühürlenir, yani iyilik yapamaz olur.) [Hakim]


(Cuma namazı kılmayanın kalbi mühürlenir, gafil olur.) [Müslim]


(Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana Cehennem ateşi haramdır.) [Tirmizi]


(Âdem a.s Cuma günü yaratılmıştır. Cuma günü Cennete götürülmüştür. Cuma günü dünyaya gönderilmiştir. Cuma günü kıyamet kopacaktır. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, o saatte bütün dualar kabul olur.)


(Cuma, dünyada ve Cennette müminlerin bayramıdır.)


(Cuma günlerinde öyle bir an vardır ki, müminin o anda ettiği dua reddedilmez.)


(Bir mani yokken, üç Cuma namazını kılmayanın kalbini, Allahü teâlâ mühürler [iyilik edemez olur].)


Sitesindeki diğer yazıları için lütfen TIKLAYINIZ


İlk yazımız sevgili MELEK ten geldi.kendisine teşekkür ediyoruz...
MÜBAREK CUMA GÜNÜMÜZÜN ÖNEM VE EHEMMİYETİ
Allah katında günlerin efendisi Cumaadır. O kurban ve Ramazan bayramı günlerinden de faziletlidir. Cuma gününde şu beş özellik vardır: 1- Hz. Âdem o gün yaratıldı. 2- O gün yeryüzüne indirildi. 3- O gün vefat etti. 4- O günde öyle bir an vardır ki, günah veya akrabalarla ilişkiyi kesme konularında olmamak şartıyla kul Allahü teâlâdan bir şey isterse Allahü teâlâ mutlaka onu verir. 5- Kıyamet o gün kopacaktır. Allah'a yakın hiç bir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, Kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın.) [Buhari, İ. Ahmed]


Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur.) [Ramuz]


(Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer.) [İ.Gazali]


Cumanız mübarek olsun
Olsun ki, yürekler atsın Allah Allah diye
Olsun ki, aşk-ı Muhammed gönüllere azık olsun
kardeşlik bilinciyle kaynatılmış, tevhid temeli üzerine kurulmuş,
çatısı Kuran, ziyneti sünnet olan bir kaleye dönüşsün!
Cumanız Mübarek Olsun
Allah aşkı neler yaptırmaz ki insana?
Bir can değil, binlercesi feda olsun yoluna
Cumanız Mübarek Olsun
Rabbimiz! Güçsüzlüğümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimizi Sana şikayet ediyoruz Üzüntümüzü ve tasamızı da yalnız Sana arz ediyoruz
Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederiz ki, Sana duyduğumuz ihtiyaç, Senin zenginliğine denk! Sana olan ihtiyacımız Senin büyüklüğün kadar…
Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur’an-ı Kerim’i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap
Hayırlı Cumalar


Sitesindeki diğer yazıları için lütfen TIKLAYINIZ

12 yorum:

neslinnce dedi ki...

Allah bin defa razı olsun. Ellerinize yüreğinize sağlık. Hayırlı cumalar.

yemekbiraşk dedi ki...

emeği geçen herkezden allah razı olsun...
hayırlı cumalar canım

Gelibolu17 dedi ki...

Neslinnce,amin canım,çok teşekkürler,sanada hayırlı cumalar olsun,sevgiler,selamlar:)

Yemekbiraşk,amin canım,sağolasın,hayırlı cumalar,selamlar:)

GüLüm'Se dedi ki...

Allah razi olsun canim :)

Gelibolu17 dedi ki...

Gülümse,Allah hepimizden razı olsun inşallah,öptüm seni,selamlar,sevgiler:)

Yıldız dedi ki...

Selamlar, ziyaretiniz ve değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bir insanın doğum gününde görmek istediği en güzel tablodur bu, bazen iki kelime en güzel hediye olur. Tekrar çok teşekkürler, sevgiyle sağlıcakla kalın.

Afet Ergü Şaşmaz

GULAYCE dedi ki...

CANIM YENİ YAZIM YAYINDA YAYINLARSAN SEVİNİRİM SEVGİLER

gulayce dedi ki...

canım sen etkinliği nezaman bitireceksin 14 şubat mevlit kandili öyle denk getirelim ki peygamberimizden ve doğumundan bahsedelim ne dersin konu peygamberimiz ve doğumu olabilir yinede sen bilirsin hayırlı cumalar sevgiler

GÖNÜLÜNİVERSİTESİ dedi ki...

Vakti şerifler hayrola, şerler defola, dualar kabul ola, cumamız geceniz mübarek ola...

GÖNÜLÜNİVERSİTESİ dedi ki...

cuma etkinliği için yazı göndermiştim sayın gelibolu

gulayce dedi ki...

tamam canım sen etkinliği bitir davetiyeleri yayınlıyalım sevgiler

http://belguzaranne.blogspot.com dedi ki...

selam canım hayırlı geceler sevgıler

Gelibolu'm